Pasowanie klas pierwszych!!!

Pasowanie na ucznia to moment, na który czeka zapewne niejeden pierwszoklasista. Ta wieloletnia, polska tradycja jest chętnie kontynuowana w prawie każdej szkole. Pasowanie na ucznia to uroczystość o znaczeniu bardziej symbolicznym niż formalnym, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Podnosi ona rangę faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest powodem do dumy niejednego pierwszoklasisty, gdyż dzięki temu dziecko ma poczucie, że bycie uczniem jest czymś ważnym i cennym.

7 października  2016 r. uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

Na uroczystość ślubowania  przybyli znamienici goście: Wiceprezydent Miasta Będzina Pan Rafał Adamczyk, Inspektor Oświaty Urzędu Miejskiego Pani Elżbieta Gwiazda,  radny naszej dzielnicy Pan Marek Wieczorek, dyrektor szkoły Pan Jan Pichura, wicedyrektor szkoły Pani Sylwia Latos,  rodzice uczniów oraz starsi koledzy z klasy trzeciej.

Pierwszaki wspólnie ze starszymi kolegami zaprezentowali program artystyczny, w  którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek.  A wszystko to z ogromnym wdziękiem!  Wiersze i piosenki wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z  obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata.

Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami. Pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po ślubowaniu pan dyrektor pasował każdego pierwszaka na ucznia gratulując i życząc samych sukcesów w długiej karierze szkolnej, a wychowawczyni pani Marzena Miarka wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.

Najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie rogów obfitości  ufundowanych przez Prezydenta Miasta Będzina Pana Łukasza Komoniewskiego.

Ten uroczysty dzień uczniowie pierwszej klasy i ich rodzice będą mile wspominać.