„Obraz Matki Bożej Różańcowej widziany oczami dziecka” – konkurs

KONKURS
Dzieci z klas 4-6 wzięły udział w konkursie
„Obraz Matki Bożej Różańcowej widziany oczami dziecka”
Pierwsze miejsce dobyła Aleksandra Stangret z klasy 5.
Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie, dostały oceny celujące z religii. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zachęcamy do udziału w następnych konkursach.