Obiady w szkole !

INFORMACJA
KOSZT OBIADÓW W MIESIACU WRZEŚNIU 72,00 ZŁ
WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ DO 10 WRZEŚNIA.
KOSZT OBIADU DWUDANIOWEGO 4,00 ZŁ.

WPŁAT DOKONYWAĆ MOŻNA TYLKO NA KONTO BANKOWE O NUMERZE:
81 1050 1227 1000 0023 0093 6784

(Z OPISEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA)

ŻYWIENIE W SZKOLE ROZPOCZYNA SIĘ OD 7 WRZEŚNIA 2020 ROKU
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW WPŁAT ZA OBIADY W PRZECIWNYM RAZIE WYDAWANIE OBIADÓW ZOSTANIE WSTRZYMANE W/G REGULAMINU STOŁOWKI

KOSZT OBIADÓW W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

ŚNIADANIE – 1,50 ZŁ
OBIAD – 3,50 ZŁ
PODWIECZOREK – 1,00