Nic co geologiczne nie jest mi obce

Geologia postrzegana jest jako jedna z trudniejszych nauk geograficznych, dlatego uczniowie na lekcji zapamiętywali wiadomości przy
pomocy metod aktywizujących. Rozpoznawali skały, minerały, skamieniałości, oglądali kamienie szlachetne i półszlachetne, wykonywali
odciski skamielin, tworzyli model budowy wnętrza ziemi, rysowali dzieje geologiczne ziemi, tworzyli dinozaury z plasteliny, podziwiali zdjęcia
procesów endo i egzogenicznych w albumach. Uczniowie biorą udział w konkursie na najładniejszy album – Moja wymarzona podróż, a wyniki będą
ogłoszone za miesiąc. Planowana jest również wycieczka na Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi do muzeum geologicznego.