Muzyka rozwija wrażliwość :)

    Uczniowie klas III rozpoczęli cykl zajęć umuzykalniających
w Teatrze Dzieci Zagłębia. Spotkania odbywają się raz w miesiącu przez cały rok szkolny. Lekcje umuzykalniające są połączeniem koncertu z opowieściami o instrumentach i najsławniejszych kompozytorach. Uczniowie aktywnie w nich uczestniczą grając na instrumentach, tańcząc i wyklaskując rytmy utworów muzycznych. Spotkania  w TDZ pogłębiają wiedzę muzyczną dzieci, ale równocześnie rozwijają w nich wrażliwość na sztukę.