Mateusz Grycman – gratulujemy sukcesu !!!

19 marca 2018 r. W III LO im. C.K. Norwida w Będzinie odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Powiatowego Konkursu z Języków Obcych. I miejsce z języka rosyjskiego zajął uczeń naszej szkoły Mateusz Grycman. Mateusz zdobył wiele nagród książkowych i rzeczowych i tę najważniejszą: 3-dniowa wycieczkę do Pragi. Mateusz pracował pod kierunkiem Jolanty Grabowskiej nauczycielki i mentorki wielu laureatów i finalistów olimpiad i konkursów z języka rosyjskiego.