Marzycielska poczta działa w naszej szkole

Uczniowie klasy III a nie są obojętni na los rówieśników, na ich choroby i cierpienie, dlatego włączyli się w akcję „Marzycielska poczta”. Każdy
z uczniów napisał list do wybranego przez siebie chorego dziecka po to, aby wesprzeć je i zapewnić, że nie jest osamotnione w chorobie.