Marcin Grycman – kolejny sukces. Brawo TY :)

Uczeń  naszej szkoły Mateusz Grycman został LAUREATEM Wojewódzkiego konkursu z języka rosyjskiego. Uzyskał tym samym szereg uprawnień. Na koniec roku szkolnego uzyska najwyższą  ocenę roczną z języka rosyjskiego. Będzie zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego  i otrzyma maksymalną liczbę punktów. Mateusz zostanie przyjęty do wybranej szkoły średniej w pierwszej kolejności.  Uczeń pracował pod kierunkiem Jolanty Grabowskiej.