Mapy, azymuty, współrzędne – lekcja geografii w terenie !

Na lekcji geografii odbyły się zajęcia terenowe, które rozwijały zdolności kartograficzne , indywidualne zainteresowania uczniów , łączyły teorię
z praktyką. Uczniowie nauczyli posługiwać się mapą , wyznaczać kierunki , wędrować na azymut , obliczać odległości ze skali ,
wyznaczać współrzędne .