Mam talent – 2018 – zapraszamy do udziału

Mam talent – 2018
Zapraszamy do udziału w konkursie „Mam talent”.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III SP, którzy mogą zaprezentować: śpiew, taniec, grę na dowolnym instrumencie, recytację, pokaz umiejętności sportowych itp.
Konkurs odbędzie się 28 listopada 2018 r. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej do dnia 13 listopada 2018 r. i dostarczenie jej poprzez wychowawcę klasy organizatorom konkursu. Do udziału zaproszeni są wykonawcy indywidualni, którzy zaprezentują swój talent. Wyjątkiem jest taniec towarzyski, w którym występują dwie osoby. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 3 minuty. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania własnego podkładu muzycznego na płycie CD jeśli wymaga tego występ. Podpisane płyty należy zdeponować poprzez wychowawcę klasy u organizatora konkursu do 23 listopada.