Mały OKR 2022 – wyniki konkursu recytatorskiego – uczniowie będzińskich szkół podstawowych klas 1-3

LAUREACI KONKURSU „MAŁY OKR 2022”

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie odbył się miejski finał Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2022”.

Reprezentanci będzińskich szkół podstawowych klas I-III stanęli do recytatorskich zmagań prezentując jeden wybrany wiersz.

Podobnie jak w ubiegłym roku z powodu obostrzeń epidemiologicznych formuła konkursu uległa istotnym zmianom.

Jury w składzie: Sylwia Jaskólska – inspektor Wydziału Edukacji w Będzinie, Ewelina Binkowska – przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Ewa Jeszke – przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, filia w Łagiszy, oceniało występy uczestników oglądając przesłane do organizatorów filmy, prezentujące występy małych recytatorów.

Zgodnie z regulaminem oceniano dobór repertuaru, kulturę języka, dykcję, tempo i umiejętność operowania siłą głosu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji oraz po wnikliwej ocenie i naradzie jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących miejsc i wyróżnień:

W kategorii klas I:

· I miejsce – Bartosz Lisowski z SP 9

· II miejsce – Tymoteusz Warot z SP nr 1

· III miejsce – Marcin Gruszka z SP nr 3

· wyróżnienie – Małgorzata Pałucha z SP nr 6

W kategorii klas II:

· I miejsce – Szymon Tomczyk z SP nr 8

· II miejsce – Kacper Bochacki z SP nr 9

· III miejsce – Maria Sokołowska z SP nr 11

· wyróżnienie – Maciej Miśkiewicz z SP nr 3

W kategorii klas III:

· I miejsce – Wojciech Nowiński z SP nr 9 – kwalifikacja do etapu regionalnego

· II miejsce – Jan Koryciński z SP nr 6

· III miejsce – Maria Kujawa z SP nr 3

· wyróżnienie – Paulina Rauk z SP nr 13

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Nagrody w konkursie ufundował UM w Będzinie, Rada Rodziców SP nr 9 oraz MiPBP w Będzinie.

O formie odbioru nagród poinformujemy szkoły telefonicznie.