„Mali  meteorolodzy”

Klasa I a realizuje projekt „Mali  meteorolodzy”.

Nasza sala zamieniła się w stację meteorologiczną .

Dzieci dowiedziały się jak powstają zjawiska pogodowe. Z dużym zaangażowaniem dokonywały  pomiarów wybranych zjawisk pogodowych, posługiwały się podstawowymi przyrządami meteorologicznymi, charakteryzowały składniki pogody. Na zajęciach plastycznych powstały deszczowe chmurki i piękne tęcze, które ozdobiły salę lekcyjną.

Zajęcia  wpłynęły  na kształtowanie zmysłu obserwacji i wyobraźnię. Poprzez praktyczne działania związane z obserwacją,  rozwijają zainteresowania przyrodnicze, umiejętność twórczego myślenia, sprzyja to wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji uczniów.