Łyżwy są ok.!

W dniu 25.01.2019 lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt
z klasy 8a pod opieką nauczyciela wf Iwony Sroga, odbyła się na lodowisku OSIR w Będzinie.
Uczennice doskonaliły technikę jazdy na łyżwach po prostej
i w slalomie.
Zachęcamy pozostałe osoby z naszej szkoły do korzystania z tej atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego 🙂