„LEKKI TORNISTER” – ogólnopolska kampania informacyjno- edukacyjna skierowana do uczniów klas I-III

LEKKI TORNISTER”
Uczniowie klas I – III realizują projekt „Lekki Tornister”. To ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do uczniów klas I-III szkół podstawowych dotycząca profilaktyki wad postawy. Głównym celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków
i tornistrów uczniów i konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży,
a tym samym zbieganie o zdrowie ich kręgosłupa i właściwą postawę ciała.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, waga tornistra nie powinna przekraczać 10–15 % masy ciała dziecka.
Uczniowie i ich plecaki zostali zważeni. Zajęcia rozpoczęto od pokazania uczniom jakie „skarby” znajdują się w ich plecakach i ustalenia czy wszystkie tam być powinny. Oj, czego tam nie było … Ale już jest znacznie lepiej! Po zajęciach, do przeprowadzenia których wykorzystano plakat oraz piosenkę
o „Lekkim Tornistrze”, waga tornistrów zmniejszyła się.