Lekcja samorządności, sprawdzian społecznych umiejętności i wybory… w 3A!

Dzień pełen emocji, dzieci rozmawiały o sobie, podejmowały próby poszukiwania swoich zalet i wad, zastanawiały się co robić by stawać się lepszym, odpowiedzialnym, koleżeńskim. Wyciągali wnioski z gorącej dyskusji. Szukali cech, którymi powinien charakteryzować się przewodniczący klasy! Uczestniczyli w wyborze samorządu, stosując wszelkie zasady…   demokratycznych, tajnych wyborów !