Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu

Uczniowie klas 0-3 poznali kolegę Kacpra. To bohater książki pt.: Kosmita. Kacper ma autyzm.

Pisze listy do Anioła Stróża, w których opowiada o swoim życiu, o tym co czuje, myśli i jak odbiera otaczający go świat przez pryzmat autyzmu.

Uczniowie przeczytali listy i rozmawiali o trudnościach w codziennym życiu jakie napotyka Kacper. Znaleźli też wiele sposobów na to, jak można wspierać i pomagać dzieciom mającym autyzm.

Spotkanie miało na celu pokazać dzieciom, że obok każdego z nas może być ktoś, kto inaczej odbiera świat i może mieć trudności z odnalezieniem swojego miejsca w klasie, na podwórku,
w każdym innym miejscu. Ludzie z autyzmem mają także wiele zalet: są uporządkowani, doskonale liczą, mają wręcz fotograficzną pamięć, mówią wprost co myślą i mają dużą wiedzę w ulubionej dziedzinie nauki.