Kredka dla Zagłębia 2019r. – finał akcji

Kredka dla Zagłębia 2019r.
Zbiórka artykułów szkolnych i biurowych
dla niepełnosprawnych dzieci
W marcu 2019r, nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Barbary Chrobak „Dobro Dziecka – Cel Najwyższy” i szkołą podstawową nr 27. Założona w dniu 30 stycznia 2017r. Od 1 marca- 2 kwietnia 2019r., zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów papierniczych i szkolnych dla niepełnosprawnych dzieci. Dziękujemy po raz kolejny wszystkim za wielkie zaangażowanie i pomocJJ W dniu 5 kwietnia artykuły zostały przekazane Fundacji. Dziękujemy wszystkim za tak liczne zaangażowanie
a szczególnie WolontariuszomJ i ich opiekunowi JJ
Artykuły zostaną przekazane dna 3 kwietnia 2019r.
Misja Fundacji
1. Organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy osobom i rodzinom, w szczególności dzieciom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.
2. Ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych i rozwoju tożsamości narodowej poprzez działania edukacyjne i wspieranie wydarzeń artystycznych związanych z Polskimi tradycjami.
Zajmujemy się :
* problemem odbieraniem dzieci polskim rodzicom za granicą,
* sprawami dotyczącymi rodzin zastępczych .
* przemocą wobec dzieci
* działaniami na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych
Oferujemy m.in.:
– poradnictwo w sprawach rodzinnych,
– mediacje rodzinne,
– realizację kontaktów uregulowanych przez sąd,
– wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców
– zajęcia logopedyczne,
– opiekę seksuologa dziecięcego,
– wsparcie psychoterapeuty uzależnień.