Kreatywne zajęcia plastyczno-sensoryczne w klasie 1b

W dniu 7.10. br. odbyły się zajęcia plastyczno- sensoryczne w klasie 1b.
Spontaniczna zabawa to wielka wartość – tu chyba nikt nie ma wątpliwości.
Przeprowadzone zajęcia, miały za zadanie naukę poprzez zabawę jako jedną z form aktywności dzieci.
Najważniejszym narzędziem w czasie tej zabawy były dziecięce rączki, przez co, dzieci doznały różnorodnych bodźców- tak ważnych- w procesie rozwoju zmysłów i poszerzyły ich doznania.
Zabawy plastyczno- sensoryczne doskonale angażowały i uczyły dzieci oryginalnych rozwiązań, sprawiając, że w przyszłości dzieci poprzez te formy zabawy będą lepiej funkcjonować i rozumieć otaczający je świat.