Kino wartości

Uczniowie 6 klas szkoły podstawowej w dniu 24 września wzięli udział w projekcji filmu „Jutro będziemy szczęśliwsi”. Film ukazał młodzieży jak dążyć do odpowiedzialności i  jak nasze życie podlega ciągłym przewartościowaniom. Ukazał miłość rodziców do dzieci
i poświęcenie dla nich swojego życia.