Jurorzy Loży pozytywnie zakręconych nominują przedszkolaki !!!

Ponieważ w domu nie ma starszych….   /czytaj  – w szkole tylko przedszkolaki, bo  klasy 1-8 na zdalnym nauczaniu/ Jury Loży pozytywnie zakręconych nominuje przedszkolaki ze szkolnego oddziału przedszkolnego! Szukajcie ! Czekamy!!!