Jesteśmy w programie: Bezpieczna Szkoła

Uczniowie znają zasady bezpieczeństwa, ponieważ nauczyciele na lekcjach przypominają o nich. Pielęgniarka i ratownik nauczyli udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz korzystania z apteczki medycznej. Policjanci przedstawili zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im.

Instruktorzy z zakresu sportów walki zorganizowali zajęcia z samoobrony .