JESTEM PASAŻEREM !

Uczniowie klas I – III naszej szkoły realizują cykl zajęć dotyczący zagadnień komunikacji i transportu zbiorowego.
Zajęcia mają uwrażliwić uczniów na potrzebę ochrony środowiska poprzez korzystanie z transportu zbiorowego,
ukazać pozytywne skutki takiego działania oraz wpływ transportu publicznego na otoczenie.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o grę edukacyjną dla dzieci pn. „Gra dla całej klasy – MAŁY PASAŻER”.
Zadania zawarte w grze rozwijają myślenie twórcze i umożliwiają uczniom kreatywne działania.
Ponadto celem gry jest rozwijanie kompetencji matematycznych, takich jak obliczenia zegarowe,
odczytywanie danych z tabeli czy orientacja na mapie (czytanie schematów).
Podczas rozgrywki uczniowie zmotywowani są również do dyskusji na temat prawidłowego zachowania
w środkach transportu publicznego oraz zachowania bezpieczeństwa w czasie podróżowania.