Jaś i Małgosia na tropie

Nasza szkoła  od II semestru przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktycznego pod nazwą  „Jaś i Małgosia na tropie”.

    Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” realizowany jest
w klasach czwartych i piątych. Celem tego programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej oraz zapobieganie problemom alkoholowym wśród dzieci i młodzieży.