Informacje i dokumenty dotyczące zapisu ucznia do 4 klasy sportowej znajdują się w zakładce START