Informacja dla Rodziców Uczniów Przyszłych Klas Pierwszych

Szanowni Rodzice Przyszłych Pierwszoklasistów SP !
Przekazujemy Państwu kilka informacji dotyczących organizacji pracy w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Podstawa programowa będzie realizowana przy pomocy podręczników wydawnictwa NOWA ERA, cykl „WIELKA PRZYGODA”. Podręczniki wraz
z ćwiczeniami do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dzieci otrzymają w ramach bezpłatnego dostępu uczniów do podręczników szkolnych poprzez wypożyczenie ich z biblioteki szkolnej.
Wyposażenie dodatkowe dziecka, o które prosimy zadbać w okresie wakacyjnym, to:
• piórnik z podstawowym wyposażeniem, czyli: 2 ołówki, gumka, linijka, temperówka, kredki ołówkowe, nożyczki, klej w sztyfcie,
• kredki świecowe ( np.Bambino),
• bloki: 2 białe techniczne, 2 kolorowe rysunkowe, 2 kolorowe techniczne,
• wycinanki samoprzylepne i zwykłe,
• ryza białego papieru ksero ,
• kleje zapasowe: kilka sztuk w sztyfcie,
• farby plakatowe oraz 3 różnej grubości pędzle,
• strój na w-f.: biała bawełniana koszulka (2 sztuki) oraz ciemne spodenki i buty typu „halówki” z nieślizgającą się podeszwą, worek na strój.
• zeszyty w kratkę i w trzy linie,
• plastelinę.
Sala, w której będą uczyć się Państwa dzieci wyposażona jest w szafki więc wszystkie materiały papiernicze dzieci zostawią w szkole we wrześniu.
W naszej szkole odbywają się różne uroczystości, na których obowiązuje strój galowy, dlatego warto zaopatrzyć dziecko w białą bluzeczkę/koszulę oraz granatowe lub czarne spodnie/spódniczkę.

Istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej oraz ze stołówki szkolnej. Uczniowie
dojeżdżający korzystają ze świetlicy szkolnej z mocy prawa, natomiast pozostali uczniowie mogą skorzystać ze świetlicy szkolnej po złożeniu przez Rodzica odpowiedniego wniosku w świetlicy szkolnej.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane Państwu przez wychowawcę klasy pierwszej na pierwszym spotkaniu we wrześniu.
Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcą

Porady dla Rodziców Uczniów
klas pierwszych

Szanowny Rodzicu!
Rozpoczęcie nauki w klasie I to duże wyzwanie zarówno dla samego dziecka, jak i dla rodzica. Dlatego warto się do tego wydarzenia przygotować.
Współpraca ze szkołą:
• Utrzymuj częsty kontakt z wychowawcą klasy
• Słuchaj wskazówek ze strony nauczyciela dotyczących pracy z dzieckiem w domu
• Informuj wychowawcę o niepokojącym zachowaniu dziecka lub trudnościach w odrabianiu prac domowych
• W sytuacji narastających niepowodzeń dziecka skorzystaj z porady wychowawcy, pedagoga szkolnego lub poradni psychologiczno – pedagogicznej
• Uczęszczaj na zebrania klasowe i dni otwarte
• Podaj dokładne informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły oraz swój telefon kontaktowy
• Sprawdzaj informacje w dzienniczku ucznia
Pozycja dziecka w klasie szkolnej:
• Rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat jego kolegów szkolnych
• Pytaj czy jest lubiane przez rówieśników
• Obserwuj zachowanie swojego dziecka, gdy idzie do szkoły i gdy z niej wraca
• Porozmawiaj z nauczycielem na temat pozycji swojego dziecka w grupie
• Obserwuj dziecko podczas zabaw z rówieśnikami
• Pamiętaj, że nieakceptowanie dziecka w grupie może wywołać niechęć do szkoły, a także przyczynić się do nieprzystosowania społecznego

Nauka w szkole:
• Gdy dziecko płacze, nie chce zostać w szkole, unikaj długich pożegnań, po wejściu do budynku i spotkaniu się z rówieśnikami i nauczycielem, łatwiej przystosuje się do nowej sytuacji
• Podporządkuj się regułom ustalonym w szkole i klasie (np. jeśli dziecko ma być pozostawione przy wejściu do szkoły, to je tam zostaw; jeśli dziecko ma zostawiać podręczniki w ustalonym przez nauczyciela miejscu, to nie każ nosić ich w tornistrze. Później trudno będzie Ci wyjaśnić dziecku, że należy wykonać polecenie nauczyciela, gdyż sam pokazujesz możliwość łamania reguł.
• Wpajaj dziecku, że nauka w szkole to jego obowiązek
• Nie krytykuj nauczycieli w obecności dziecka, gdyż to spowoduje jego lekceważący stosunek do szkoły, nauczycieli, a w przyszłości także może przyczynić się do utraty autorytetu rodziców w oczach dziecka

Nauka w domu:
• Przygotuj miejsce do pracy Twojemu dziecku (biurko, odpowiednie oświetlenie itp.)
• Stwórz dziecku dobrą atmosferę do nauki, pamiętając o tym, że wtedy dziecko chętniej będzie się uczyć
• Ustal wspólnie z dzieckiem rozkład dnia, godziny przeznaczone na naukę, zabawę i odpoczynek
• Zaczynaj naukę z dzieckiem od przedmiotów, które ono lubi, a następnie, te które sprawiają dziecku trudność
• Chwal za poczynione postępy, gdyż zwiększy to motywację dziecka do nauki
• Wdrażaj dziecko do samodzielności (przygotowywanie przyborów, pakowanie tornistra)
• Wymagaj od dziecka, aby dbało o książki, przybory i utrzymywało je
w czystości
• Cały czas ćwicz z dzieckiem samodzielność podczas takich czynności jak: wiązanie butów, ubieranie się, jedzenie, pakowanie śniadania, noszenie tornistra
• Miej kontrolę nad długością czasu spędzanego przed telewizorem, zabawą przy komputerze
• Zadbaj o rozwój zainteresowań swojego dziecka.

Drodzy Rodzice!!!
Mam nadzieję, że udzielone porady pomogą Waszym dzieciom w szybkiej adaptacji do warunków szkolnych i w sprostaniu stawianymi przed nimi nowymi wyzwaniami.