Informacja dla rodziców pierwszoklasistów w roku szkolnym 2017/2018

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 przychodzą do klasy I SP
proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły w dniach 15 – 19.05.2017 r.
oświadczenia woli uczęszczania dzieci do Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie