INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

OPŁATA ZA ŻYWIENIE W MIESIĄCU LISTOPAD 2023 R. WYNOSI: 115,50 ZŁ.

Stawka Żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi: 5,50 zł.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOKONANIA WPŁATY
DO 31 PAŻDZIERNIKA 2023R.

NA KONTO BANKOWE SZKOŁY:

81 1050 1227 1000 0023 0093 6784

(Z OPISEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA)

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW WPŁAT ZA OBIADY W PRZECIWNYM RAZIE WYDAWANIE OBIADÓW ZOSTANIE WSTRZYMANIE W/G REGULAMINU STOŁÓWKI.