Historia miejsca, mojego miejsca…!

Pani dyrektor Elżbieta Wyderka nawiązała współpracę
z organizacjami, instytucjami z naszego miasta. Nasza szkołę odwiedzili – przedstawiciele policji, straży pożarnej, biblioteki miejskiej, harcerstwa, ośrodka kultury, muzeum Zagłębia i inni.
Dziś naszymi gośćmi były oddelegowane przez Panią dyrektor Pałacu Mieroszewskich – Wiolettę Lisowską Panie :
z działu edukacji – Agnieszka Milka i z działu promocji i marketingu – Joanna Kobryń. Panie przedstawiły uczniom klas 3 gimnazjum historię Będzina i Zagłębia Dąbrowskiego, obiekty zabytkowe
w mieście, wystawy stałe i czasowe w pałacu i zamku, ofertę warsztatów i konkursów, zaprezentowały galerię ciekawych zdjęć.
Dziękujemy bardzo za wyjątkowa lekcję historii.