Harcerze z naszej szkoły przekazali Pani Dyrektor Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z naszej szkoły przekazali Pani Dyrektor Betlejemskie Światło Pokoju.
Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.