Gramy proste partytury

 

W klasach czwartych uczniowie poznawali podstawowe instrumenty klasowe. W klasach piątych ćwiczenie muzyczne polegało na improwizacji- tworzeniu własnych rytmów. W czasie zajęć następowała  wielokrotna wymiana  instrumentów. Ćwiczenia rytmiczne powtarzane były piano i forte. Na koniec dzieci  mogły zagrać  dynamicznie na wiwat.