GPS czyli GEOCACHING

Dziś uczniowie z klasy 7 na lekcji geografii brali udział w nowoczesnej grze terenowej użytkowników odbiorników GPS czyli GEOCACHING. Polegaj ona na poszukiwaniu skrytek uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych.