GÓRA GROSZA

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w akcjach dobroczynnych. W listopadzie uczniowie z poszczególnych klas zbierają monety groszowe w akcji Góra grosza. Prosimy również chętnych uczniów o przynoszenie maskotek i słodyczy na Mikołaja dla Domu Dziecka do Pani Katechetki .