Gimnastyka z elementami akrobatyki

Podczas zajęć wychowania fizycznego wykorzystujemy umiejętności z zakresu gimnastyki z elementami akrobatyki.
Ćwiczenia miały na celu wzbogacić wyobraźnię i kreatywność naszych uczennic. Poprzez takie zajęcia kształtowane są  nie tylko zdolności motoryczne (koordynacja ruchowa, siła, równowaga) ale także akcenty wychowawcze min. współdziałanie w parze , w zespole, integracja i odpowiedzialność za siebie i współćwiczącego. Co najważniejsze – można te ćwiczenia wykorzystywać w czasie wolnym w grupie rówieśników, nie tylko na sali gimnastycznej ale także w plenerze.