Gdy dzieci nie ma w szkole…. Co w szkole ?! Zmiany ! :)

Nadal remontujemy naszą szkołę. Po pomalowaniu klas, przyszedł czas na salkę lustrzaną/korekcyjna i pomieszczenia przy hali sportowej. Dodatkowo siłownia wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy.