FUNDACJA ARKA

Fundacja Ekologiczna „ARKA” działa od 2005 r. i od tego roku działa prężnie ogólnopolska akcja pn.: DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW.

Akcję, której celem jest bezinteresowna pomoc środowisku, inspirowanie do pomocy

i uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, zapoczątkował Prezes Fundacji Wojciech Owczarz.

Podzieliliśmy się z Fundacją naszymi licznymi akcjami, bo w naszej szkole

 „Dzień dobrych uczynków” trwał przez cały rok szkolny.

Przystępujemy do różnych akcji charytatywnych potrzebnych w „danej chwili”, akcji edukacyjnych i konkursów ekologicznych.

Dać drugiemu człowiekowi coś, co sprawi radość i wywoła uśmiech na twarzy – to cel grupy wolontariuszy w naszej szkole. Uczniowie wraz ze swoją opiekunką Katarzyną Głowacz zbierają odzież dla Domu dla Bezdomnych w Będzinie Łagiszy, przed świętami prowadzone są akcje „Kromka chleba” i zbiórka żywności dla najuboższej młodzieży

z fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wolontariusze współpracują także z Domem Dziecka w Sarnowie, gdzie dla podopiecznych prowadzą akcje zbiórki artykułów szkolnych

i artykułów higienicznych. Zbiórka makulatury była akcją pn.: „Przywróćmy dzieciom uśmiech”. Ten uśmiech został również wywołany na twarzach osób starszych podczas akcji „Dar dla seniora”.

Wolontariusze nie mogli przejść obojętnie i nie włączyć się do happeningu pn.:

„Dla ciebie żonkil – dla chorego nadzieja” – zbierając pieniądze dla Hospicjum Onkologicznego Fundacji „PRO SALUTE”.

„Pełna miska” – to kolejna  akcja na drodze „dobrych uczynków”. Tym razem zbiórka żywności i kocy przeznaczona była dla schroniska w Mysłowicach, a pod koniec maja młodsi uczniowie naszej szkoły, wrażliwi na krzywdę zwierząt, przystąpili do akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych psów i kotów z sosnowieckiego schroniska. Uczniowie przekazali dla potrzebujących zwierząt dary w postaci worków i puszek z karmą.

Wiele działań na swojej liście „dobrych uczynków” ma także nasza świetlica.

Dbając o środowisko nauczyciele prowadzą zbiórkę zużytych baterii, telefonów, tonerów, kartridży i plastikowych nakrętek. Ze sprzedaży nakrętek i zbiórki pieniędzy pani Małgorzata Sęk koordynuje szkolną „adopcję na odległość”, jaką jest opieka nad uczennicą gimnazjum

z odległej Chilangi w Zambii.

Uczniowie bardzo chętnie włączają się do pracy, uczestnicząc w akcjach ekologicznych, konkursach i apelach o tematyce przyrodniczej. Przykładem może być apel przygotowany dla uczniów klas 0-III pn.: „W zgodzie z naturą”, na którym zaproszony leśnik przypomniał wszystkim dzieciom „Leśny dekalog”.  Natomiast o znaczeniu wody w życiu człowieka uczniowie dowiedzieli się podczas zorganizowanego „Tygodnia z Kropelką Wody”.

Pięknie wyglądają także ogródki kwiatowe przed szkołą założone przez uczniów.

Teraz, gdy przybyło oczko wodne, naprawdę jest co oglądać. Ogródki zachwycają paletą barw i upajają zapachem. Otuchy dodaje fakt, iż rodzice i dziadkowie zawsze są bardzo zaangażowani w różne akcje, dając swoim dzieciom wspaniały przykład „dobrych uczynków” dla środowiska.

Idąc dalej drogą edukacji przyrodniczej w naszej szkole, uczniowie klasy III SP pod kierunkiem pani Jolanty Mosór realizowali projekt: „Rodzice i dzieci -Powietrze bez śmieci”. W różne akcje zaangażowany jest również Samorząd Uczniowski wraz ze swoimi opiekunami. „Rok dobrych uczynków” w naszej szkole zakończyliśmy Dniem Niezapominajki. Było wtedy radośnie i niebiesko.

W przyszłym roku, mamy nadzieję, że chęci w uczestniczeniu w różnych akcjach nie zabraknie naszym uczniom i będziemy mieli również czym pochwalić się Fundacji ARKA.

  1. S.