Fotograf w szkole

22 i 23 października w szkole będzie fotograf.

22.10 – przedszkole, klasy:  1,  2, 3,  i 4

23.10. – 5, 6, 7, 8,  i 3 gim.

Przed sesją zdjęciową wychowawcy będą zbierać oświadczenia rodziców w związku z RODO.

Obowiązuje szkolny strój galowy.