Finał „Przywróćmy dzieciom uśmiech”

W dniu 13 czerwca 2018 roku, przedstawiciele Fundacji „Przywróćmy dzieciom uśmiech” zabrali zebraną makulaturę na fundację.
Nadia Woś z klasy IIa zebrała największą ilość makulatury. Gratulujemy.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc