Eko-bohater

W klasach trzecich szkoły podstawowej realizowane były zajęcia w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „W zgodzie z naturą”, prowadzonej przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zajęcia miały na celu rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów
i zachowań proekologicznych w życiu codziennym, a także uświadomienie im wpływu sposobu życia ludzi na stan środowiska przyrodniczego.