EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW – INFORMACJA

Dyrektor szkoły informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie
z harmonogramem ogłoszonym przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.