EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie informuje:

EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH

10,11,12 KWIETNIA 2019 R.