Dziś odbyły się zajęcia terenowe/warsztatowe z geografii

Dziś odbyły się zajęcia terenowe/warsztatowe z geografii. Uczniowie pracowali z planem i mapą, sami rysowali plan dzielnicy, posługiwali się kompasem ,tworzyli zegar słoneczny, przeliczali skalę, wyznaczali kierunki świata i azymut.