Dzień Zwycięstwa

Z okazji Dnia Zwycięstwa dzieci z oddziału przedszkolnego zaświeciły znicze pod pomnikiem „Poległych za wyzwolenie”.
W Łagiszy są jeszcze inne pomniki upamiętniające waleczność narodu. O wszystkich opamiętany i o nie dbamy.