Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3.XII

W naszej szkole są dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, m.in.  z Zespołem Aspergera, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, afazją 0raz innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każde dziecko może tu w pełni rozwinąć swój potencjał, zdolności i talenty. Podejmujemy wiele działań mających na celu integrację społeczności uczniowskiej.  Każdy uczeń może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb. Przystępujemy do  projektów i programów promujących empatię, współpracę, właściwe wspieranie i integrację.