Dzień matematyki w naszej szkole

Z okazji DNIA MaTeMaTyKi szukaliśmy ją wszędzie robiąc zdjęcia. Wyniki naszej pracy pokażemy w przyszłym tygodniu.