Dzień Bezpiecznego Komputera

12 października obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera, którego celem jest uwrażliwienie wszystkich użytkowników na zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać podczas korzystania z internetu i nowoczesnych technologii, a także podnoszenie świadomości na tematy związane z cyberbezpieczeństwem.

W naszej szkole na lekcjach wychowawczych oraz na zajęciach z informatyki uczniowie przypominają sobie zasady bezpiecznego poruszania się w świecie cyfrowym.