Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w akcji „Zbiórka na dom hospicyjny dla Aniołków”

Akcja Wolontariatu
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w akcji „Zbiórka na dom hospicyjny dla Aniołków”,
przy współpracy z fundacją „Z serca dla serca”.
Zebrana kwota została przelana na fundację.
Nasza szkoła dostała również podziękowanie za akcję.