Drzewa mają moc

Drzewa mają moc

Do czego potrzebne nam są drzewa? Z tym pytaniem zmierzyły się dzieci z oddziału przedszkolnego. Odpowiedzi uczniowie szukali podczas spacerów do pobliskiego lasu. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wychowawców przedszkolaki wiedzą już jak cenne
i ważne dla naszego życia są drzewa i dlaczego trzeba o nie dbać. Dodatkową atrakcją było korzystanie z zielnika i rozpoznawanie gatunków drzew, dzieci zebrały również własną kolekcję liści.

Dzieci w formie zabawy dowiedziały się co to jest silwoterapia i z chęcią przytulały się do drzew.