Dni Patrona Szkoły

W dniu 30 maja 2022r. podczas uroczystego apelu laureaci Konkursu z okazji obchodów

otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! W kategorii kl. I – III:

1 miejsce – Oriana Gola
2 miejsce – Natan Pawlik
3 miejsce – Kaja Kisińska
Kategoria kl. IV:
1 miejsce – Filip Jędrusik
2 miejsce – Julia Piętka
3 miejsce – Kamil Dróżdż
Kategoria kl. V – VIII:
1 miejsce – Julia Wojciechowska
2 miejsce – Patrycja Wojciechowska
3 miejsce – Kacper Węgrzyn