Dbaj o siebie – edukacja i informacja – „Wirusoochrona”

Nasza szkoła uczestniczy w akcji informacyjno-edukacyjnej pt: ,,Wirusoochrona” organizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Akcja organizowana jest ze wzglęgu na obecną sytuację i dużą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (zwłaszcza koronawirusa). W klasach przeprowadzane są ciekawe lekcje wykorzystujące prezentacje dotyczące zachowania higieny i ochrony przed wirusami. Uczniowie wykonują prace plastyczne, np. plakaty przypominające zasady i etapy dokładnego mycia rąk oraz zakładki-przypominajki, które dzieci mogą mieć przy sobie, np. w piórnikach. Pani Dyrektor z uczniami projektowała i wykonywała maseczki oraz myła i dezynfekowała ręce zgodnie z zaleceniami. Zostali wybrani Mistrzowie dokładnego mycia rąk-Piotrek Dawidziuk, Sandra Krzysztofiak. Są to elementy projektu ,,Czyściochowo” oraz ,,Wirusoochrona”.Projekty te dopełniają się wzajemnie, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.