„Dar na stulecie” – pomnażajmy dobro!

„Dar na stulecie”
upamiętniającym 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Dar na stulecie”.
Z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II, będziemy podejmować rożne inicjatywy.
Każda taka inicjatywa będzie ogłoszona na stronie szkoły.
Zachęcamy do udziału w tych akcjach.
Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się akcji.